Overslaan en naar de inhoud gaan

Vergunningsprocedures

foto werkzaamheden op de openbare weg

Bij de uitrol van zijn glasvezelnetwerk moet elke operator de nodige lokale en gewestelijke vergunningen of toelatingen aanvragen. De exacte vereisten en bepalingen kunnen verschillen afhankelijk van de locatie of regio. Het Broadband Competent Office (BCO) publiceert overzichten van de gewestelijke regelgeving op zijn website. Deze kunt u hier raadplegen voor het Vlaamse Gewesthet Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het bijzonder hebben gemeenten en steden een grote rol te spelen bij de glasvezeluitrol. Overeenkomstig artikel 43 van het Europees wetboek voor elektronische communicatie moet er voor gezorgd worden dat het aanvragen van deze vergunningen op basis van eenvoudige, efficiënte, transparante en voor het publiek beschikbare procedures kan gebeuren. Een besluit aangaande een dergelijke aanvraag moet in ieder geval binnen zes maanden afgerond zijn, waarbij een niet-discriminatoire en snelle toepassing moet verzekerd worden. Het BIPT formuleert hierover enkele aanbevelingen voor steden en gemeenten om de glasvezeluitrol te vergemakkelijken. 

Tot slot vindt u hier ook een lijst van bevoegde instanties terug.